PLAYERS
 

Nam Woosuk

About Poro

Age: 22

Hometown: Seoul

Poro's Twitter
   
Poro's YouTube
   
Poro's Twitch
   
   

Inn Tae Hoon

About Bisu

Age: 24

Hometown: Seoul

Bisu's Twitch